Faire un don à l'association?

i mirëpritur !

Ne jemi punëtorë social në Entre 2 Bruxelles. Ne vijmë në këtë lagje për të ju informuar rreth shërbimeve tona.

 

Ne ju ofrojmë:

  • një vend ku ju ndëgjojmë ose të bëni një pushim ;

  • një shërbimet për mbështetje sociale. Kjo do të thotë se ne mund të japim mbështetje në procedurat sociale dhe administrative, të ju informojmë dhe /ose të ju drejtojmë te një servis kompetent ;

  • një kujdestari mjekësore pa pagesë me një mjek i praksës së përgjithshme i formuar edhe në gjinekologji ;

  • mundësinë e depistimit me qmime të volitshme ;

  • një test HIV-it të shpejtë.
     

Hapur
E martë       9:00 - 17:00
E mërkurë 13:00 - 18:00
E enjte      14:00 - 17:00
E premte     9:00 - 17:00

Mjek
e hënë      14:00 - 17:00